fbpx

Betingelser ved brug af Adoor

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.adoor.net samt alle andre ydelser i tilknytning hertil accepterer du som bruger følgende betingelser.

Opdateret 25/2 2021
Driften af hjemmesiden og relaterede platforme, varetages af Adoor ApS, CVR-nr. 39625105, Jagtvej 157, 220 Købehavn N (herefter ”Adoor”).

Adgang til Adoors platforme
Adgangen til at benytte de af Adoor tilbudte ydelser afhænger af, at man registrerer sig som bruger på Adoor. Det er alene tilladt for privatpersoner at oprette sig som brugere, og Adoor forbeholder sig retten til at slette alle brugere der ikke er eller agerer som en privatperson.

En bruger på Adoor bliver etableret og er gyldigt ved: a) Brugerens accept af disse betingelser for Adoor b) brugerens korrekte indtastning af oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) på Adoors platform eller oprettelse af brugerprofil via Facebook-profil. En bruger kan til enhver tid under menuen ”Min profil” foretage ændringer eller slette brugeroplysninger. Ved sletning af alle brugeroplysninger, som er en forudsætning for at blive bruger af Adoor, anses brugerprofilen automatisk for ophørt.

Privat brug og markedsføring
Adoor forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at slette/ændre profiler, der udnytter Adoor kommercielt eller indeholder anden form for reklame, er anstødene, useriøse, usande eller på anden måde vurderes til ikke at være passende for denne mødeplatform. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement og/eller de beskeder man har sendt eller modtaget.

Forpligtelser i forbindelse med brugerprofil
Brugeren indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til Adoor ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

Brugeren indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af Adoors hjemmeside tilfører Adoors hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Adoor samt andre brugeres software og/eller hardware skade.

Brugeren indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på Adoors platforme til anden brug end kontakt direkte relateret til Adoors formidling af informationer med henblik på formidling af ejerboliger, herunder specielt ved at benyttelse e-mailadresser og postadresser, som brugeren via Adoors platforme måtte komme i besiddelse af.

Brugeren indestår for, at bruge platformen i overensstemmelse med de i disse betingelser beskrevne retningslinjer. Adoor forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen samt at slette dennes brugerprofil.

Ansvarsfraskrivelse for brug af Adoor
Adoor er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Adoors formidling af informationer og billeder om boliger og kontaktinformationer foregår derfor på brugernes eget ansvar.

Adoor kan ikke holdes til ansvar for forløb og hændelser i forbindelse med en evt. ejedomshandel, og hæfter ikke for eventuelle opståede skader eller mangler. Ligeledes hæfter Adoor under ingen omstændigheder for møder, handler eller andet som ikke er lykkedes helt eller delvist. Adoor kan aldrig holdes til ansvar, for evt. tab eller andet i forbindelse med en formidlet kontakt eller senere ejendomshandel.

Brugeren er indforstået med og accepterer, at Adoor ikke kan drages til ansvar for andre brugeres benyttelse eller videregivelse af oplysninger og/eller billeder på Adoors platforme. Således kan Adoor ikke holdes til ansvar herfor, hvis oplysninger på Adoor er ufuldstændige eller mangelfulde.

Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for et møde og en evt. senere ejendomshandel, afhænger alene af brugerne og vedrører i intet tilfælde Adoor.

Adoor kan ikke drages til ansvar for platformens tilgængelighed, fejl, reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og/eller udfald.

Adoor kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder tab af data og informationer.

Adoor kan ikke drages til ansvar for indholdet på Adoors platforme; herunder særligt tekst, billeder, information eller links som er indrykket af brugere i fritekstfelter på platforme.

Beskyttelse af data
Adoor vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at brugernes opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for andre brugere i videre omfang end det, der er nødvendigt som følge af Adoors forretningskoncept om formidling af kontakt omring ejerboliger. Brugeren er indforstået med, at oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

En bruger kan til enhver tid under menuen ”Min profil” foretage ændringer af sine profiloplysninger.

Der henvises til Adoors generelle privatlivs- og datapolitik.

Ændringer af betingelser
Adoor forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser. De opdaterede betingelser vil blive offentliggjort på Adoors platform. Ved fortsat at bruge Adoors services efter ændringer er offentliggjort på Adoors platform, accepterer du de ændrede betingelser. Hvis du ikke accepterer ændringerne til betingelserne, kan du lukke din profil på Adoor.

Øvrige bestemmelser
Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulige omfang fører til samme eller tilsvarende resultat. Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har uigennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Betalingsbetingelser

Subscribtion betales ved oprettelse.

Breve betales ved endelig aftale om hvem vi skal sende til. Vi sender link til betaling, og igangsætter udsending når vi har modtaget betaling. Da en del af betalingen pr. udsendelse er omkostning til frimærker (11 kr./kontakt), vil moms alene blive opkrævet for beløb udover prisen for frimærker.

Subscribtion bliver automatisk fornyet. Du kan til enhver tid opsige til udgangen af den igangværende periode, dog min. 5 dage før fornyelse, således vi har mulighed for at standse betalingen. Eksempel: Hvis du har tegnet et abonnement d. 12. juni, skal vi modtage info om din opsigelse senest d. 7. juli. Kommer opsigelsen senere end 5 dage før udløb, gælder opsigelsen ved udgangen af næstkommende periode.

Vi arbejder med fuld tilfredshedsgaranti. Det betyder at du kan få dine penge retur for dit abonnement, hvis ikke servicen har levet op til dine forventninger. For at få penge retur, skal du sagligt begrunde hvorfor ikke du mener at have fået leveret som forventet. Du kan maksimalt få 2 måneders abonnement refunderet. Du kan ikke få omkostninger til forsendelser refunderet. For at få dine penge tilbage på vores konsulentydelser, skal du senest 2 uger efter opstart meddele os om dette med fyldestgørende begrundelse. Kontakt os på support@adoor.net

 

Du kan betale med Mobile Pay eller via bankoverførsel. Adoor opkræver ingen gebyr forbundet med betaling.

Enhver tvist mellem Adoor og en bruger afgøres efter dansk ret.

Ved spørgsmål eller klager til Adoors forretningsbetingelser, bedes du kontakte os på: support@adoor.net

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Min egen tekst. Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk